Vlaanderen registreerde vorig jaar 47.796 nieuwe thuisbatterijen

blog image

Vlaanderen registreerde vorig jaar 47.796 nieuwe thuisbatterijen

In Vlaanderen zijn vorig jaar 9 procent minder thuisbatterijen geregistreerd dan in 2023. Fluvius meldt dat er vorig jaar 47.796 nieuwe thuisbatterijen zijn aangemeld bij de netbeheerder.

Een jaar eerder ging het nog om 52.196 thuisbatterijen. Het aantal door Fluvius nieuw geregistreerde zonnepaneelinstallaties piekte in 2023 juist op 186.688 stuks; een groei van ruim 40 procent. Dit alles meldt de Vlaamse netbeheerder in zijn jaaranalyse.

Verschillen
Belangrijke kanttekening bij deze cijfers is dat Fluvius rapporteert op basis van de datum dat een nieuwe installatie geregistreerd wordt bij de netbeheerder, terwijl het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) juist rapporteert op basis van de datum waarop een nieuwe installatie in gebruik wordt genomen. Consumenten zijn overigens verplicht om zonnepanelen aan te melden binnen 30 dagen na de AREI-keuring. 

Dit leidt tot aanzienlijke verschillen in marktcijfers. Zo registreert het VEKA bijvoorbeeld fors minder nieuwe zonnepaneelinstallaties voor het kalenderjaar 2023 dan Fluvius: 159.614 om 186.688.

Subsidiestop
Bij de registratie van thuisbatterijen was afgelopen kalenderjaar een duidelijk effect zichtbaar van de subsidiestop. Zo registreerde Fluvius in maart – de laatste maand waarin consumenten subsidie voor thuisbatterijen konden aanvragen – 8.595 nieuwe thuisbatterijen. Na een dip in het aantal registraties in de maanden die volgden, is sinds de zomer van vorig jaar duidelijk weer een stijgende lijn ingezet.

bron:solarmagazine