Jaargroei Zonnepanelen Vlaanderen verhoogd tot 1.087 megawatt

blog image

Jaargroei Zonnepanelen Vlaanderen verhoogd tot 1.087 megawatt

De recordhoeveelheid vermogen aan zonnepanelen die vorig jaar in Vlaanderen werd geïnstalleerd, is verhoogd naar 1.087,5 megawatt. Deze week in ‘De harde cijfers’ nieuwe data over de pv-markt in Vlaanderen.

In de nieuwste cijfers heeft het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) het aantal Vlaamse consumenten dat in 2023 zonnepanelen installeerde met 5 procent verhoogd van 149.360 naar 157.389. Het daarmee gemoeide omvormervermogen is eveneens 5 procent opgehoogd van 716,25 naar 753,72 megawatt.

Voorzichtige start
In januari heeft de Vlaamse zonne-energiemarkt een rustige start van het kalenderjaar 2024 beleefd. Waar in januari 2023 nog 6.322 zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen van 49,11 megawatt in gebruik werden genomen, meldt het VEKA in de eerst voorlopige cijfers – die sowieso nog naar boven bijgesteld zullen worden – dat in januari 2024 2.492 zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen van 33,51 megawatt zijn geregistreerd.

De daadwerkelijke groei ligt echter hoger, omdat de cijfers voor 2023 vrijwel definitief zijn, terwijl die voor 2024 voorlopig en een eerste indicatie zijn. Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid. 

Eindejaarsrush
Waar in het derde kwartaal van 2023 de residentiële zonne-energiemarkt afkoelde, heeft met name in december een eindejaarsrush plaatsgevonden, omdat de Vlaamse subsidie voor zonnepanelen voor consumenten per 1 januari jongstleden is stopgezet.

 

bron:solarmagazine

Daarmee was het vierde kwartaal in 2023 voor de residentiële markt uiteindelijk veruit het beste kwartaal met 46.455 nieuwe installaties.